Здоровий спосіб життя

Праця в підземних виробках супроводжується тривалими пересуваннями і виконанням трудових операцій у вимушених позах (зігнувшись, в присяді, на колінах, лежачи), сонячним голодуванням і кисневою недостатністю, підвищеним опором диханню, загазованістю повітря, низькою освітленістю, вібраціями, - великим обсягом різноманітної інформації (звукової, світлової).

Втома викликається переважно фізичною тяжкістю праці і його нервовою напруженістю, а також дискомфортом умов - запиленістю, підвищеною вологістю і температурою повітря. Такий характер праці вимагає від робітника в підземних виробках міцного здоров'я, високого рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості.

Досягнення науково-технічного прогресу докорінно змінили умови праці шахтаря. Добувна техніка і транспорт значно зменшили фізичну тяжкість його праці, частково вдалося ліквідувати дискомфортні умови перебування під землею. У роботі фахівців середньої ланки, змушених перебувати в підземних виробках, фізична важкість праці також значно скоротилася, проте збільшилась нервово-психічна напруженість.

Праця спеціалістів сільського господарства, в тому числі агрономів та зоотехніків, характеризується такими особливостями: значна тривалість робочого дня і недолік перерв для відпочинку, постійна висока рухова активність, сезонна нерівномірність спільного робочого і рухового навантаження протягом року, робота в польових і змішаних умовах, використання різноманітних засобів пересування (пішки, на коні, на мотоциклі, на автомашині), велике навантаження на опорно-руховий апарат, значна фізична втома і розумово-емоційне стомлення до кінця робочого дня, змінюється метеорологічна обстановка і необхідність у зв'язку з цим міняти робочий одяг і взуття та багато інших факторів, які впливають на робочого працівника.

Такий характер праці вимагає від фахівців знань про раціональний режим праці та відпочинку, про техніку безпеки при користуванні різними машинами та механізмами, засобами пересування, про основні способи загартовування, про способи зміцнення нижніх кінцівок, про використання засобів фізичної культури і спорту для боротьби з виробничим стомленням, для активного відпочинку працюючих. Крім теоретичних знань фахівця сільського господарства необхідні загальна витривалість, загартованість, тренованість м'язів нижніх кінцівок, а також уміння орієнтуватися на місцевості, організувати свій побут і відпочинок в польових умовах.

 

Джерело: издательство "Высшая школа", г. Москва, 1989 г, Книга - "Физическое воспитание"

PS: Будемо вельми вдячні, якщо Ви поділитесь даним матеріалом зі своїми друзями в соц.мережах.