Здоровий спосіб життя

Для розвитку фізичної культури і спорту характерний їх зв'язок з майже всіма сферами існування суспільства і діяльності людей. Основу існування і життєдіяльності людини становить творчий підхід до покращення працездатності людини. Здатність людини до праці виступає, як основний фактор, який дозволяє бачити і розвивати його творчі здібності. Праця людей має визначальне значення в системі матеріального виробництва.

Підготовка людей до праці становить першочергове завдання суспільства. Фізична культура і спорт - важливі засоби підготовки людей до життя і праці у суспільному виробництві. Всі засоби впливу на розвиток людей, властиве сучасній науці і практиці в області фізичної культури, раціонально використовується суспільством. У нашій країні склалася науково обгрунтована система фізичного виховання, яка поступово вдосконалюється, проходячи певні етапи свого розвитку, що грунтується на змінах у характері умови праці людей у ​​системі суспільного виробництва під впливом науково-технічної революції, яка підвищує вимоги не тільки до розвитку розумових здібностей і технічній підготовці людей, але і до їх фізичних здібностей. Комплексна механізація, автоматизація, всебічна інтенсифікація виробничих процесів роблять необхідною більш високу фізичну і психологічну підготовку людей. Підвищуються вимоги до рівня фізичної культури всіх верств населення.

Фізична культура і спорт виступають у житті суспільства, як фактор багатофункціонального значення.

Зв'язок фізичної культури і спорту з виробництвом, з усіма площинами існування суспільства і діяльності людей становить її основну найважливішу закономірність.

Всебічний розвиток фізичних здібностей, досягнення фізичної досконалості, оздоровча, трудова, оборонна спрямованість у розвиток фізичної культури і спорту, їх вплив на формування сучасного демократичного способу життя - закономірність розвитку фізичної культури і спорту.

Зв'язок фізичної культури і спорту з ідеологією, політикою, мораллю, з трудовим, моральним, естетичним, військово-патріотичним вихованням, з усією духовною культурою становить ще одну з закономірностей розвитку фізичної культури і спорту.

Джерело: издательство "Высшая школа", г. Москва, 1989 г, Книга - "Физическое воспитание"

PS: Будемо вельми вдячні, якщо Ви поділитесь даним матеріалом зі своїми друзями в соц.мережах.