Здоровий спосіб життя

При підготовці спортсмена використовується система фізичних вправ, організованих на спеціальних навчально-тренувальних заняттях. Спортивне тренування - це спеціалізований педагогічний процес фізичного виховання, спрямований на досягнення спортсменом високих спортивних результатів. Головними завданнями спортивного тренування є:

зміцнення здоров'я і всебічний фізичний розвиток спортсмена, виховання його морально-вольових і фізичних якостей, формування необхідних умінь, закріплення і вдосконалення навичок обраного виду спорту, придбання спеціальних знань з гігієни, самоконтролю та інше. У процесі спортивного тренування у тих хто займається формуються позитивні звички, моральні переконання.

Успіхи в спорті багато в чому залежать від системи спортивного тренування. Відмінність нашої системи спортивного тренування полягає в її оздоровчій спрямованості. Вона характеризується прогресивними принципами, науковим підбором засобів і методів, високим рівнем організації педагогічного і лікарського контролю, забезпечення необхідних гігієнічних умов.

Оцінюючи готовність спортсмена до змагань, часто користуються поняттями «тренованість» і «спортивна форма». Стан тренованості відображає біологічні зміни в організмі спортсмена, які відбуваються під впливом тренувальних навантажень і відпочинку і виражаються у зростанні його працездатності. Тренованість є міра пристосування організму до конкретної роботи, досягнута тренуванням.

 

Джерело: издательство "Высшая школа", г. Москва, 1989 г, Книга - "Физическое воспитание"

PS: Будемо вельми вдячні, якщо Ви поділитесь даним матеріалом зі своїми друзями в соц.мережах.