Здоровий спосіб життя

Метод дослідження в науці прийнято визначати, як сукупність правил і вимог, сформульованих на основі знання дійсності, закономірностей її пізнання і перетворення. Методи вивчення проблем управління в галузі фізичної культури покликані давати нові знання про закономірності її функціонування і розвитку в умовах нашого суспільства і механізмі ефективного використання цих закономірностей у практиці галузевої управлінської діяльності.

Методи застосування в наукових дослідженнях з питань управління в галузі фізичної культури, можна об'єднати в дві основні групи.

Перша група - загальнонаукові методи, які визначають загальну методологічну спрямованість дослідження, його логічну впорядкованість. Основу цих методів складає діалектичний метод пізнання. До цієї групи методів вивчення проблем управління фізичною культурою слід віднести системний, комплексний підхід, теоретичне узагальнення, індукцію і дедукцію, конкретно-історичний підхід та ін

Другу групу утворюють конкретно-наукові методи вивчення проблем управління фізичної культури, методологічно базуються на теорії фізичної культури і наукових засадах управління її розвитком. Ці методи, у свою чергу, доцільно розділити на три підгрупи:

А ) Методи збору і первинної обробки даних

Б) Методи їх аналізу

В) Методи проектування систем управління фізичної культури

Джерело: издательство "Высшая школа", г. Москва, 1989 г, Книга - "Физическое воспитание"

 

PS: Будемо вельми вдячні, якщо Ви поділитесь даним матеріалом зі своїми друзями в соц.мережах.